Vacatures

Stichting Maatvast beheert en exploiteert 24 sociaal maatschappelijke accommodaties in de Haarlemmermeer. Onze accommodaties zijn de plek voor inwoners uit Haarlemmermeer om elkaar te ontmoeten en activiteiten te ondernemen. We zijn één in onze kwaliteit, activiteiten en klantvriendelijkheid en hanteren dezelfde hoge normen. Daarbinnen bestaat alle ruimte voor eigenheid en herkenbaarheid van onze individuele accommodaties. De activiteiten bij iedere accommodatie van Maatvast worden afgestemd op de behoefte van de buurt, wijk of het dorp. Hiermee helpen wij inwoners om de sociale samenhang in de buurten, wijken en dorpen waar onze accommodaties zijn gevestigd, te versterken. Dit doen wij door initiatieven en activiteiten die worden georganiseerd door inwoners en vrijwilligers een plek te bieden in onze buurt- en dorpshuizen en jongerencentra en bij de uitvoering te ondersteunen.

Wilt u ons team (van 60 medewerkers) komen versterken? Kijk dan eens bij de onderstaande vacatures

———————————————————————————————————————

Locaties

Maatvast zoekt per 1 juni 2018  drie Clustermanagers voor dorps- en wijkgebouwen in Noord- Midden en Zuid Haarlemmermeer

De nadruk van deze functie ligt op het bevorderen van de maatschappelijke zelfstandigheid van (groepen) mensen door middel van de aansturing en de realisatie van de werkzaamheden binnen het cluster als afgeleide van het strategische organisatiebeleid. De Clustermanager beweegt zich actief in de omgeving en heeft contact met de (potentiële) doelgroep, gemeentelijke instanties, relevante samenwerkingspartners, wijk- en dorpsraden, de programmacommissie en vrijwilligers. De clustermanager heeft de eindverantwoordelijkheid voor een optimale exploitatie en gebruik van de gebouwen en middelen  in het cluster zodat bewoners en vrijwilligers optimaal gefaciliteerd worden, waardoor de sociale samenleving en sociale cohesie verbeterd en versterkt worden. De clustermanager is lid van het MT.

Wilt u meer weten over ons en de volledige functie omschrijving?  Kijk dan op www.maatvast.nl.  U kunt ook een email sturen naar maarten.askamp@maatvast.nl

Uw motivatiebrief en CV kunt u sturen aan vacatures@maatvast.nl

Voor een volledige functieomschrijving zie: https://www.stichtingmaatvast.nl/wp-content/uploads/2018/04/Cluster-Manager.pdf

 

———————————————————————————————————————-

Bedrijfsbureau

Op dit moment zijn er geen vacatures binnen het bedrijfsbureau.