Protocol
opening per 1 juni

De op 6 mei j.l. door de regering aangekondigde verruiming van de maatregelen heeft voor Maatvast tot gevolg dat per 1 juni a.s. in onze gebouwen weer maximaal 30 personen tegelijk aanwezig mogen zijn. Per 1 juli is dit aantal uitgebreid naar maximaal 100 personen.

In beide gevallen is dit exclusief personeel en zolang de veiligheid kan worden gewaarborgd en voldaan kan worden aan de overige richtlijnen vanuit het RIVM.

Op deze pagina kunt u het algemene Maatvast protocol downloaden dat dient als basis voor de integrale openstelling van de dorps- en buurthuizen, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de jongerencentra en het kantoor van Stichting Maatvast Haarlemmermeer.

Het openstellen van de accommodaties vereist maatwerk omdat locaties onderling sterk verschillen. Om die reden hebben alle beheerders van onze locaties een eigen locatieprotocol opgesteld. Ook deze protocollen kunt u via deze pagina downloaden en inzien. Scroll naar beneden voor het protocol van de locatie van uw keuze.

Onze gebouwen gaan weer open

Het algemene protocol (en alle daaruit voortvloeiende protocollen) zijn het gevolg van de door de regering en het RIVM opgelegde maatregelen. Maatvast houdt zich het recht voor bij wijzigingen van genoemde maatregelen haar protocollen direct aan te passen aan de dan geldende actualiteit.

LET OP: het huidige activiteitenaanbod dat op de website per locatie staat vermeld is door de Corona crisis niet actueel. Neem altijd contact op met de beheerder van uw locatie als u vragen heeft over een activiteit. Op dit moment is het ook een regel dat een bezoek aan de locatie alleen op afspraak mogelijk is, mits passend binnen de richtlijnen van de protocollen. 

Maatvast algemeen

Cluster Midden (Hoofddorp)

Cluster Noord (Badhoevedorp, Vijfhuizen, Lijnden)

Cluster Zuid (Rijsenhout, Lisserbroek, Beinsdorp, Burgerveen, Nieuw-Vennep)

Cluster Jongerencentra