Protocol
Corona oktober 2020

De op 13 oktober j.l. door de regering aangekondigde verruiming van de maatregelen heeft voor Maatvast een aantal gevolgen. De belangrijkste op een rijtje:

• Voor onze bezoekers zijn onze locaties tot maximaal 22.00 uur geopend. Na deze tijd is het niet toegestaan om als bezoeker/vrijwilliger aanwezig te zijn. De locatie mag tot 21.00 uur worden betreden.

• Per ruimte bedraagt de maximale groepsgrootte 30 personen, dit uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter afstand.

• Al onze bezoekers worden bij binnenkomst gevraagd zich te registreren (niet verplicht), uiteraard met inachtneming met de regels die gelden inzake de Privacywetgeving.

• De horecafaciliteiten zijn gesloten. Dus maaltijden worden niet bereid, drankjes, koffie en thee worden niet geschonken.

• Het dragen van een mondkapje wordt dringend geadviseerd voor bezoekers en vrijwilligers. Voor medewerkers van Maatvast is het dragen van een mondkapje of gelaatscherm verplicht. Dit in afwachting van een besluit waarop iedereen binnen een publieke ruimte wordt verplicht tot het dragen van een mondkapje.


Op deze pagina kunt u het algemene Maatvast protocol downloaden dat dient als basis voor de integrale openstelling van de dorps- en buurthuizen, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de jongerencentra en het kantoor van Stichting Maatvast Haarlemmermeer.

Het openstellen van de accommodaties vereist maatwerk omdat locaties onderling sterk verschillen. Om die reden hebben alle beheerders van onze locaties een eigen locatieprotocol opgesteld. Ook deze protocollen kunt u via deze pagina downloaden en inzien. Scroll naar beneden voor het protocol van de locatie van uw keuze.

Maatregelen Corona

Het algemene protocol (en alle daaruit voortvloeiende protocollen) zijn het gevolg van de door de regering en het RIVM opgelegde maatregelen. Maatvast houdt zich het recht voor bij wijzigingen van genoemde maatregelen haar protocollen direct aan te passen aan de dan geldende actualiteit.

LET OP: het huidige activiteitenaanbod dat op de website per locatie staat vermeld is door de Corona crisis niet actueel. Neem altijd contact op met de beheerder van uw locatie als u vragen heeft over een activiteit. Op dit moment is het ook een regel dat een bezoek aan de locatie alleen op afspraak mogelijk is, mits passend binnen de richtlijnen van de protocollen. 

Maatvast algemeen

Cluster Midden (Hoofddorp)

Cluster Noord (Badhoevedorp, Vijfhuizen, Lijnden)

Cluster Zuid (Rijsenhout, Lisserbroek, Beinsdorp, Burgerveen, Nieuw-Vennep)

Cluster Jongerencentra