Protocol
Corona oktober 2020

De op 13 januari j.l. door de regering aangekondigde verlenging van de strenge lockdown heeft voor Maatvast tot gevolg dat de locaties tot in ieder geval dinsdag 9 februari gesloten blijven. Op deze pagina kunt u het algemene Maatvast protocol downloaden dat dient als basis voor de integrale openstelling van de dorps- en buurthuizen, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de jongerencentra en het kantoor van Stichting Maatvast Haarlemmermeer, indien dit weer mogelijk is

Het openstellen van de accommodaties vereist maatwerk omdat locaties onderling sterk verschillen. Om die reden hebben alle beheerders van onze locaties een eigen locatieprotocol opgesteld. Ook deze protocollen kunt u via deze pagina downloaden en inzien. Scroll naar beneden voor het protocol van de locatie van uw keuze.

Maatregelen Corona

Het algemene protocol (en alle daaruit voortvloeiende protocollen) zijn het gevolg van de door de regering en het RIVM opgelegde maatregelen. Maatvast houdt zich het recht voor bij wijzigingen van genoemde maatregelen haar protocollen direct aan te passen aan de dan geldende actualiteit.

LET OP: het huidige activiteitenaanbod dat op de website per locatie staat vermeld is door de Corona crisis niet actueel. Neem altijd contact op met de beheerder van uw locatie als u vragen heeft over een activiteit. Op dit moment is het ook een regel dat een bezoek aan de locatie alleen op afspraak mogelijk is, mits passend binnen de richtlijnen van de protocollen. 

Maatvast algemeen

Cluster Midden (Hoofddorp)

Cluster Noord (Badhoevedorp, Vijfhuizen, Lijnden)

Cluster Zuid (Rijsenhout, Lisserbroek, Beinsdorp, Burgerveen, Nieuw-Vennep)

Cluster Jongerencentra