Vacatures

Stichting Maatvast bestaat sinds 2013. De samenleving is onze opdrachtgever, wij regelen het vastgoed, de faciliteiten, coördinatie en het netwerk van samenwerkingspartners. Onze enthousiaste medewerkers zetten zich dag in dag uit in om de sociale samenleving in Haarlemmermeer te versterken.

Komt u ons team versterken?

Op dit moment hebben we bij Maatvast een vacature:

De raad van toezicht van Stichting Maatvast Haarlemmermeer zoekt een nieuw lid met het profiel HR, tevens lid van de remuneratiecommissie.

Beschrijving van de organisatie

Stichting Maatvast beheert en exploiteert 26 buurt- en dorpshuizen in Haarlemmermeer. Wij helpen inwoners om de sociale samenhang in de buurten, wijken en dorpen te versterken. Naast de 70 betaalde krachten zijn onze ruim 350 vrijwilligers verantwoordelijk voor de uitvoering op de locaties. De stichting opereert in opdracht van de Gemeente Haarlemmermeer binnen het sociaal domein. Jaarlijks stelt de gemeente een programma van eisen vast en de stichting heeft een verantwoordingsrelatie naar de gemeente. Voor meer informatie over Maatvast, het strategisch plan en de statuten en reglementen verwijzen wij naar de website van Maatvast: http://www.maatvast.nl/

De rol van de raad van toezicht:

 • Integraal toezicht houden op de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting, met name op de realisatie van de doelstellingen van de stichting;
 • Klankbord voor de directeur-bestuurder bij belangrijke besluiten en strategievraagstukken;
 • De werkgeversrol vervullen naar de directeur-bestuurder;
 • Vaststellen van beleid, begroting en werkplan, jaarrekening en jaarverslag;
 • Toezicht houden op integriteits-, compliance- en Governancevraagstukken;
 • Overige taken en verantwoordelijkheden zoals vastgelegd in de statuten van de stichting en het reglement voor de raad van toezicht.

De Raad van Toezicht zoekt een betrokken en enthousiast lid met onderstaand profiel:

 • Specifiek gevraagd voor deze functie: kennis van Human Resource Management, bij voorkeur ervaring als HR-manager;
 • U bent bekend met de rollen en posities van een organisatie ten opzichte van gemeente in het sociaal culturele domein;
 • U hebt ervaring als toezichthouder (bij voorkeur in publieke of semipublieke domein);
 • U hebt gevoel voor maatschappelijk ondernemerschap;
 • U bent een teamspeler en heeft adviserende en communicatieve kwaliteiten;
 • U bent een strategisch denker;
 • U hebt voldoende tijd beschikbaar om uw verantwoordelijkheid als toezichthouder te kunnen invullen;
 • U bent bij voorkeur woonachtig binnen of heeft binding met de gemeente Haarlemmermeer.

In zijn samenstelling wenst de Raad van Toezicht diversiteit te waarborgen, met aandacht voor leeftijd, etnische achtergrond en geslacht. Bij de samenstelling wordt rekening gehouden met een goede spreiding, zowel maatschappelijk als wat deskundigheden betreft. Gezien de huidige samenstelling van de raad van toezicht gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

De raad van toezicht van stichting Maatvast bestaat uit vijf leden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een verlengingsperiode van nog eens vier jaar. Er is een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid afgesloten en aan de functie is een beloning verbonden. Het bestuur en toezicht werken volgens de Governance Code van de sector Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.

 Interesse voor deze rol:

Uit het oogpunt van onafhankelijkheid wordt van de leden van de raad van toezicht verwacht dat zij transparant zijn over hoofd- en nevenfuncties. We maken u er op attent dat u geen politieke-, bestuurlijke- of arbeidsrechtelijke relatie mag hebben met de gemeente Haarlemmermeer. Tevens mag u geen advies- of klantrelatie onderhouden met de gemeente. Zodra de zittende leden van de Raad van Toezicht een geschikte kandidaat hebben geselecteerd, wordt deze voorgedragen aan het college van B&W van de Gemeente Haarlemmermeer.

Herkent u zichzelf in bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag uw reactie met een actueel CV, waarin u aangeeft wat uw expertise is en wat u inspireert in deze functie. U kunt uw sollicitatie per mail sturen naar Stichting Maatvast: vacatures@maatvast.nl;

De sluitingsdatum voor de vacature is 7 september 2020.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst

 

Vrijwilligers

Voor het verrichten van vrijwilligerswerk bij Maatvast, zie de website www.haarlemmermeervoorelkaar.nl voor de vacatures of loop een van onze locaties binnen en vraag naar de mogelijkheden.