Onze
organisatie

We zetten ons in om de sociale samenhang in buurten, wijken en dorpen te versterken. Dat is een dynamische en inspirerende taak die vraagt om een stevige en gestructureerde organisatie.

Een sterke organisatie begint bij een sterk team

In januari 2013 is Stichting Maatvast opgericht om het beheer en de exploitatie van (een deel van het) maatschappelijk vastgoed in Haarlemmermeer op zich te nemen. Naast dit zakelijk deel is het onze ambitie om via onze locaties maatschappelijke waarde te creëren voor de inwoners van Haarlemmermeer. Dit door flexibel (met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen) in te spelen op de behoeften die er onder hen leven om gebruik te maken van een van onze 26 locaties.

De sociale samenleving verbeteren en versterken is dan ook ons doel. Zeven dagen per week, indien gewenst bij wijze van spreken 24 uur per dag. Naast de 70 betaalde krachten zijn onze ruim 350 vrijwilligers verantwoordelijk voor de uitvoering op de locaties.

Het werkgebied van Maatvast is onderverdeeld in drie clusters: Noord (Badhoevedorp, Lijnden, Vijfhuizen), Midden (Hoofddorp) en Zuid (Nieuw-Vennep, Lisserbroek, Burgerveen, Beinsdorp en Rijsenhout). Een apart cluster is ingericht voor de 6 jongerencentra waar Maatvast verantwoordelijk voor is. Vier clustermanagers sturen operationeel de teams in deze werkgebieden aan.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder, de financiële gang van zaken, het beleid en de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht bestaat statutair uit vijf leden.

In 2016 is een start gemaakt met het oprichten van programmaraden en gebruikersplatformen. Zij adviseren o.a. over de activiteiten en mogelijkheden op de sociaal culturele accommodaties van Maatvast. Ook zij vormen de ogen en oren van onze organisatie zodat wij zo goed mogelijk in kunnen spelen op de behoefte van de inwoners uit Haarlemmermeer.

Sinds mei 2017 is het bedrijfsbureau van Maatvast gevestigd aan de achterzijde van Het Cultuurgebouw aan het Raadhuisplein in Hoofddorp. Het bedrijfsbureau zorgt voor de dagelijkse ondersteuning van de sociaal culturele accommodaties van Stichting Maatvast op verschillende terreinen. U kunt ons van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur telefonisch bereiken via telefoonnummer 023- 8200660. Per e-mail zijn wij te bereiken via: info@stichtingmaatvast.nl.