Onze
organisatie

We zetten ons in om de sociale samenhang in buurten, wijken en dorpen te versterken. Dat is een dynamische en inspirerende taak die vraagt om een stevige en gestructureerde organisatie.

Een sterke organisatie begint bij een sterk team

In januari 2013 is Stichting Maatvast Haarlemmermeer opgericht om het beheer en de exploitatie van (een deel van het) maatschappelijk vastgoed in Haarlemmermeer op zich te nemen. Naast dit zakelijk deel is het onze ambitie om via onze locaties maatschappelijke waarde te creëren voor de inwoners van Haarlemmermeer. Dit door flexibel (met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen) in te spelen op de behoeften die er onder hen leven om gebruik te maken van een van onze 26 locaties.

De sociale samenleving verbeteren en versterken is dan ook ons doel. Zeven dagen per week, indien gewenst bij wijze van spreken 24 uur per dag. Naast de 70 betaalde krachten zijn onze ruim 350 vrijwilligers verantwoordelijk voor de uitvoering op de locaties.

Het werkgebied van Maatvast is onderverdeeld in drie clusters: Noord (Badhoevedorp, Lijnden, Vijfhuizen), Midden (Hoofddorp) en Zuid (Nieuw-Vennep, Lisserbroek, Burgerveen, Beinsdorp en Rijsenhout). Een apart cluster is ingericht voor de 7 jongerencentra waar Maatvast verantwoordelijk voor is. Vier clustermanagers sturen operationeel de teams in deze werkgebieden aan.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder, de financiële gang van zaken, het beleid en de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht bestaat statutair uit vijf leden.

Om kosten te besparen is in 2021 ons bedrijfsbureau verdeeld over twee eigen locaties. De directeur, de directiesecretaresse en bestuurssecretaris en de HR-adviseur houden kantoor in het Medisch Centrum van dorpshuis De Meerkoet in Lisserbroek. Het overige deel van het bedrijfsbureau van Maatvast is in Hoofddorp, waar onze administratie, het Cursusbureau en fondsenwerving hun kantoor hebben in onze locatie wijkcentrum De Boerderij.

Het bedrijfsbureau zorgt voor de dagelijkse ondersteuning van de sociaal culturele accommodaties van Maatvast op verschillende terreinen. Je kunt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 17.00 uur telefonisch bereiken via telefoonnummer 023 – 82 00 660. Per e-mail zijn wij te bereiken via: info@maatvast.nl.

Maak kennis met de Raad van Toezicht

Raad-van-toezicht_Arthur-Woensdregt_2022

Ik zet mij in voor Maatvast omdat ik erin geloof dat verbinden, aandacht en oog voor elkaar hebben een positieve verandering in het leven van mensen kan brengen. Deze warmte naar elkaar biedt perspectief en leert je anders naar jezelf en de wereld om je heen te kijken, ongeacht in welke situatie je zit. Met mijn ervaring als bestuurder hoop ik bij Maatvast bij te dragen aan een organisatie die meer ouderen en jongeren een perspectief kan geven op een productief, maar vooral ook een gezellig leven.

Arthur Woensdregt

voorzitter

#ditismijnmaatvast

Raad-van-toezicht_Lodewijk-Kleijn_2022

Dat er in de wereld ruimte is voor iedereen om je leven te leven zoals je wilt, in de wetenschap dat er om je heen manieren zijn om daarbij hulp te krijgen als je dat zelf even niet redt. Ik vind dat belangrijk. Maatvast: mooie plekken in jouw buurt waar leuke dingen gebeuren, waar je wat aan hebt, die je leven wat voller maken en waar je zelf wat voor een ander kunt betekenen. De wereld wordt er beter van.

Lodewijk Kleijn

#ditismijnmaatvast

ralf

Opgegroeid in de Haarlemmermeer; vind ik het mooi om een bijdrage te kunnen leveren aan een sociale onderneming die midden in deze prachtige gemeente staat.

Ralf de Jong

#ditismijnmaatvast

Raad-van-toezicht_Patricia-Huisman-Spuijbroek_2022

Als kind opgegroeid in een familiebedrijf en later ook gewerkt in familiebedrijven leerde ik dat je gericht bent op de toekomst en er voor elkaar moet zijn, want alleen samen kom je verder en kun je je omgeving beter maken. Voor later. Ook in mijn diverse bestuursfuncties in het bedrijfsleven probeer en probeerde ik dit ‘familiegevoel’ een plek te geven. Dat is ook een belangrijke reden geweest om bij Nyenrode de opleiding tot commissaris (of toezichthouder) te volgen. Het besef dat jij als toezichthouder verschil kunt maken. Bij Maatvast komt alles eigenlijk tezamen. Het beter maken en er zijn voor elkaar, dat ademt Maatvast uit. Een eer om er toezichthouder te mogen zijn bij mensen die gericht zijn op de toekomst voor en met elkaar.

Patricia Huisman-Spuijbroek

#ditismijnmaatvast

Raad-van-toezicht_Marjolein-Jetten_2022

Maatvast vind ik een prachtige en bijzondere organisatie met een enorme verbindende kracht zowel voor als door de betrokken inwoners van de Haarlemmermeer. Voor iedereen, van jong tot oud is er een plek, een luisterend oor, mogelijkheden om samen gezellige dingen te doen, maar ook is er ruimte voor ontwikkeling en perspectief. Heel mooi om daar een bijdrage aan te mogen leveren.

Marjolein Jetten

#ditismijnmaatvast