Organisatie

In 2013 is Stichting Maatvast opgericht. Maatvast heeft een directeur-bestuurder, Maarten Askamp.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder, de financiële gang van zaken, het beleid en de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht bestaat statutair uit vijf leden.

In 2016 is een start gemaakt met het oprichten van programmaraden en gebruikersplatformen. Zij adviseren o.a. over de activiteiten en mogelijkheden op de sociaal culturele accommodaties van Maatvast zodat wij zo goed mogelijk in kunnen spelen op de behoefte van de inwoners uit Haarlemmermeer.

Sinds mei 2017 is het bedrijfsbureau van Maatvast gevestigd in Het Cultuurgebouw. Het Cultuurgebouw is een bijzonder complex van voorzieningen in Haarlemmermeer met prachtige culturele programma’s van De Meerse, Pier K, de Bibliotheek Haarlemmermeer, Poppodium Duycker, Podium voor Architectuur en het Duyckercafé. Zie voor de website: www.hetcultuurgebouw.nl

Maatvast beschikt over het Keurmerk Sociale Onderneming