Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

24 sep 07:30

Maatvast is voortdurend in beweging. Alle medewerkers hebben te maken met hogere eisen die aan hun werk worden gesteld en moeten (andere) competenties ontwikkelen om mee te kunnen met de veranderingen.

Duurzame inzetbaarheid betekent in de visie van Maatvast dat medewerkers zowel gezond, vitaal, als gemotiveerd zijn en blijven. Van de medewerker wordt verwacht dat ze zich blijven ontwikkelen. Van de leiding mogen zij verwachten dat ze begeleid worden bij het stimuleren van de benodigde ontwikkelactiviteiten.

Stichting Maatvast heeft zeer betrokken en loyale medewerkers in dienst, een groot deel werkt er al langere tijd. De insteek was dan ook om medewerkers sterker in hun werk te maken en een stuk professionalisering; hoe we dingen nog beter kunnen doen.

De medewerkers zijn concrete handvatten geboden om met duurzame inzetbaarheid aan de gang te gaan. Met behulp van teambijeenkomsten hebben de medewerkers nieuwe vaardigheden geleerd, kennis opgedaan en stappen gezet om duurzaam succesvol te zijn. We zijn aan de slag gegaan met inzicht in eigen communicatie, werkenergie: met de nadruk op waar krijg ik energie van en hoe blijf ik energiek in mijn werk.

Stichting Maatvast heeft dit gefinancierd met behulp van ESF-subsidie voor duurzame inzetbaarheid (50% van de kosten).

Enkele reacties van enthousiaste medewerkers:
 Je denkt na over hoe je overkomt op anderen
 Nieuw inzicht gekregen
 Ben meer over mijzelf gaan nadenken
 Meer contact met collega’s
 Geleerd hoe om te gaan met mijn energie
 Geleerd hoe ik rust momenten kan inbouwen in mijn dagelijkse bestaan
 Andere kijk op de toekomst.