Update Corona maatregelen Maatvast

14 okt 10:03

In algemene zin roept het kabinet op om zoveel mogelijk thuis te blijven en groepen te vermijden In lijn met de persconferentie van het kabinet van dinsdag 13 oktober jl. heeft Maatvast een aantal aanpassingen moeten treffen in haar Corona richtlijnen.

Onderstaande de belangrijkste regels op een rij:

Voor onze bezoekers zijn onze locaties tot maximaal 22.00 uur geopend. Na deze tijd is het niet toegestaan om als bezoeker/vrijwilliger aanwezig te zijn. De locatie mag tot 21.00 uur worden betreden.

Per ruimte bedraagt de maximale groepsgrootte 30 personen, dit uiteraard met inachtneming van de 1, 5 meter afstand.

Al onze bezoekers worden bij binnenkomst geregistreerd, uiteraard met inachtneming met de regels die gelden inzake de Privacywetgeving.
De horecafaciliteiten zijn tot nader order gesloten. Er worden dus geen maaltijden bereid en er worden geen koffie, thee en andere drankjes geschonken

Het dragen van een mondkapje wordt dringend geadviseerd, voor personeel van Maatvast is dit verplicht.

Al onze maatregelen zijn vastgelegd in protocollen.

Naast een algemeen Maatvast protocol zijn er per locatie en activiteit protocollen met specifieke afspraken over hoe we met elkaar de veiligheid en gezondheid van een ieder zoveel mogelijk waarborgen.

Op voorhand vraagt Maatvast het begrip van haar bezoekers en vrijwilligers in de wetenschap dat de grootst mogelijke voorzichtigheid wordt betracht. Per locatie zijn de omstandigheden verschillend. Het kan dus voorkomen dat een bepaalde activiteit op de ene locatie wel veilig kan plaatsvinden, terwijl dat op een andere locatie niet mogelijk is.

De algemene richtlijnen van het RIVM blijven leidend: was vaak uw handen. Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Schud geen handen. Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. Werk zoveel mogelijk thuis en blijf thuis als u zich niet lekker voelt.

Daarnaast zal een ieder zich aan de afspraken moeten houden zoals deze staan vermeld in de protocollen. De protocollen zijn per locatie terug te vinden op deze website.

Heeft u vragen neem dan contact op met de beheerder van de locatie van uw keuze.

Zie onderstaand het algemene Maatvast Corona protocol.