Update Corona maatregelen Maatvast 02-02-2021

15 dec 06:52

In lijn met de toespraak van de minister-president op dinsdag 02 februari jl. blijven de locaties van Maatvast in ieder geval gesloten tot dinsdag 2 maart 2021.

Uitzondering hierop is de georganiseerde dagbesteding/-opvang, besloten groepen.

Daarnaast zijn onder bepaalde condities onze jongerencentra open voor activiteiten voor jongeren

Op afstand houden we uiteraard de verbinding met onze vrijwilligers en bezoekers.

Nadat onze locaties weer kunnen worden opengesteld zijn er naast een algemeen Maatvast protocol  per locatie en activiteit protocollen met specifieke afspraken over hoe we met elkaar de veiligheid en gezondheid van een ieder zoveel mogelijk waarborgen.

Op voorhand vraagt Maatvast het begrip van haar bezoekers en vrijwilligers in de wetenschap dat de grootst mogelijke voorzichtigheid wordt betracht. Per locatie zijn de omstandigheden verschillend. Het kan dus voorkomen dat een bepaalde activiteit op de ene locatie wel veilig kan plaatsvinden, terwijl dat op een andere locatie niet mogelijk is.

De algemene richtlijnen van het RIVM blijven leidend: was vaak uw handen. Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Schud geen handen. Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. Werk zoveel mogelijk thuis en blijf thuis als u zich niet lekker voelt.

Daarnaast zal een ieder zich aan de afspraken moeten houden zoals deze staan vermeld in de protocollen. De protocollen zijn per locatie terug te vinden op deze website.

Heeft u vragen neem dan contact op met de beheerder van de locatie van uw keuze.

Zie onderstaand het algemene Maatvast Corona protocol.