Locaties Maatvast
voorzichtig open per 1 juni

13 mei 14:40

In lijn met de versoepeling van Corona maatregelen door het kabinet zullen de locaties van Maatvast per 1 juni aanstaande haar deuren openen voor maximaal 30 personen (inclusief personeel).

Per 1 juli zou dit aantal binnen de geldende richtlijnen kunnen worden uitgebreid naar een groepsgrootte van maximaal 100 personen.

Wij zijn blij dat we na ruim 2 maanden weer open kunnen en u mogen begroeten! Maar met u ook verantwoordelijk dat we voorzichtig blijven! Alleen samen kunnen we het Corona virus verslaan!

Naast een algemeen protocol komen er per locatie en activiteit protocollen met specifieke afspraken over hoe we met elkaar de veiligheid en gezondheid van een ieder zoveel mogelijk waarborgen.

Op voorhand vraagt Maatvast het begrip van haar bezoekers en vrijwilligers in de wetenschap dat de grootst mogelijke voorzichtigheid wordt betracht. Per locatie zijn de omstandigheden verschillend. Het kan dus voorkomen dat een bepaalde activiteit op de ene locatie wel veilig kan plaatsvinden, terwijl dat op een andere locatie niet mogelijk is.

De algemene richtlijnen van het RIVM blijven leidend: was vaak uw handen. Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Schud geen handen. Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. Werk zoveel mogelijk thuis en blijf thuis als u zich niet lekker voelt.

Daarnaast zal een ieder zich aan de afspraken moeten houden zoals deze staan vermeld in de protocollen. De protocollen zijn per locatie terug te vinden op deze website.

Heeft u vragen neem dan contact op met de beheerder van de locatie van uw keuze.