Cursusbureau tot eind 2022 bij Maatvast

08 apr 13:08

Maatvast is blij te kunnen melden dat via een toegekende subsidie vanuit het ‘Uitvoeringsplan Coronaherstel jong en oud in Haarlemmermeer’ de cursussen vanuit haar Cursusbureau in ieder geval tot eind 2022 kunnen worden verzorgd. Lange tijd leek het er namelijk op dat vanwege tekorten in het sociaal domein Maatvast noodgedwongen na het voorjaarseizoen de deuren van haar Cursusbureau moest sluiten. De toegekende subsidie geeft ruimte om samen met de gemeente te onderzoeken of en op welke wijze de toekomst van het cursusaanbod kan worden georganiseerd. Maatvast biedt in haar locaties via haar Cursusbureau een divers aanbod van sociaal-culturele activiteiten aan voor de inwoners van Haarlemmermeer. De cursussen zijn gericht op taal, sport- en bewegen en sociaal-culturele activiteiten als zingen, koken, teken en schilderen en worden gegeven door hierin gespecialiseerde cursusleiders. Directeur-bestuurder van Maatvast, Maarten Askamp: ‘de praktijk wijst uit dat het bevorderen van ontmoeting verreweg de belangrijkste doelstelling is van het Cursusbureau. Het gaat niet alleen om het opdoen van kennis en/of leren van een vaardigheid. De lessen van het Cursusbureau geven met name de kwetsbare senioren die de lessen volgen een zinvol moment van dagbesteding en vooral ook een moment van sociaal contact, tijdens de les en daarna bij het gezamenlijk koffie drinken. Met name om die reden draagt het Cursusbureau bij aan het welzijn van ouderen en het gevoel nog van waarde te zijn in de huidige samenleving. We zijn dan ook blij dat we de cursussen tot eind 2022 kunnen aanbieden en dat er op constructieve wijze samen met de gemeente wordt gekeken naar een structurele oplossing. Wellicht buiten Maatvast, maar ook dat is niet erg. Als de senioren deelnemers maar hun contactmoment blijven behouden.’