Corona Nieuwsbrieven Maatvast

23 aug 12:30

In deze Corona crisis brengt Maatvast nieuwsbrieven uit om haar 70 medewerkers gelijktijdig en volledig te informeren.

De nieuwsbrieven bevatten naast informatief nieuws zoals bijvoorbeeld tips voor thuiswerken, de mooie initiatieven die we in deze crisistijd ontwikkelen, nieuws van de HR-afdeling, ook ontspannende artikelen zoals bijvoorbeeld het wekelijks recept.
Ook besteden we aandacht aan onze gewaardeerde partners in het sociaal domein en de wijze waarop zij in deze tijd opereren. We geven graag een podium aan onze collega’s.

Inmiddels zijn we overgestapt naar het uitbrengen van een maandelijkse editie voor al onze externe contacten en geïnteresseerden die zich hebben aangemeld om de nieuwsbrief te ontvangen.

Zie voor de uitgebrachte edities onderstaande downloads. Via deze website kunt u zich aanmelden om de nieuwsbrief via uw mailadres te ontvangen.