Corona Nieuwsbrieven Maatvast

14 jul 13:00

In deze Corona crisis brengt Maatvast nieuwsbrieven uit om haar 70 medewerkers gelijktijdig en volledig te informeren.

De nieuwsbrieven bevatten naast informatief nieuws zoals bijvoorbeeld tips voor thuiswerken, de mooie initiatieven die we in deze crisistijd ontwikkelen, nieuws van de HR-afdeling, ook ontspannende artikelen zoals bijvoorbeeld het wekelijks recept.
Ook besteden we aandacht aan onze gewaardeerde partners in het sociaal domein en de wijze waarop zij in deze tijd opereren. Wekelijks geven we een podium aan onze collega’s.

Zie voor de uitgebrachte edities onderstaande downloads.