Sociaal Cultureel Centrum De Nieuwe Silo

Sociaal Cultureel Centrum De Nieuwe Silo

In Graan voor Visch 14302 in Hoofddorp kunnen buurtbewoners terecht in Wijkcentrum De Nieuwe Silo. Op deze Maatvast-locatie komen verschillende generaties en culturen bij elkaar voor gezellige activiteiten en evenementen.

Diverse lokale verenigingen weten het sociaal cultureel centrum te vinden voor hun activiteiten, zoals de modelbouwvereniging, schaakclub en de wijkraad Graan voor Visch. Op iedere eerste en derde dinsdag van de maand wordt er in het wijkcentrum De Nieuwe Silo een Dinercafé georganiseerd, waarbij buurtbewoners kunnen aanschuiven voor een driegangenmenu. Daarnaast wordt er iedere eerste zaterdag van de maand een bingo georganiseerd. Elke vrijdag is er een migranten inloop spreekuur. En elke laatste dinsdag van de maand hebben we een Graan voor Visch loket, waarbij diverse partijen zoals Gemeente Haarlemmermeer, Politie, Ymere, Wijkraad GvV, Team Sportservices en Maatvast aanwezig zijn voor vragen en opmerkingen.

Voor informatie over gebruik van het centrum, zaalhuur of activiteiten kunt u contact opnemen met de beheerder, Tiny Guit, op 023 – 565 64 00 / 06.41.51.2240 of op silo@maatvast.nl. Even binnenlopen is natuurlijk ook altijd mogelijk!

Zie voor een overzicht van vaste activiteiten in De Nieuwe Silo bijgaand document: vaste-activiteiten-in-de-nieuwe-silo-2018/

Voor de brochure over alle activiteiten in de wijk Graan Voor Visch zie: wijkraadgvv/activiteitenbrochure-deel-1-2019.html

Faciliteiten

De Nieuwe Silo heeft de beschikking over de volgende faciliteiten:

  • Zaal 1 Huiskamer met bar voorzien van beamer en scherm voor bijeenkomsten, trainingen, activiteiten
  • Zaal 2 Ruimte voor diverse activiteiten, trainingen, vergaderingen voorzien van beamer en scherm
  • Zaal 3 Ruimte met keuken voor kleine activiteiten, bijeenkomsten en koken

– Flipover
– Wi-Fi

Ruimtes

Zaal 1: 88 m²
Zaal 2: 69 m²
Zaal 3: 69 m²

Contact opnemen
Neem voor meer informatie of het gebruik van een ruimte bij Sociaal Cultureel Centrum de Nieuwe Silo telefonisch of per e-mail contact op met de beheerder. Even langsgaan is natuurlijk ook mogelijk.

Contactgegevens
Beheerder: Tiny Guit
Adres: Graan voor Visch 14302, 2132 VJ Hoofddorp-Oost
Telefoon: 023- 5656400
Mobiel: 06-41512240
E-mail: Silo@maatvast.nl
Facebook: Facebook De Nieuwe Silo

Bent u op zoek naar een geschikte ruimte voor uw sociale of maatschappelijke activiteit?
Geeft u een leuke cursus waar u inwoners uit uw buurt bij wilt betrekken? Onze locaties zijn hiervoor uitermate geschikt!

Maatvast hanteert de onderstaande regels bij het bepalen van de tarieven voor het gebruik van één van onze locaties:

  • Standaard tarief: voor niet maatschappelijke organisaties en voor politieke en religieuze instellingen.
  • Maatschappelijk professioneel tarief: voor professionele organisaties met een maatschappelijk doel en medewerkers in dienst.
  • Maatschappelijk tarief voor vrijwilligersinitiatieven: met een sociaal maatschappelijk doel op het gebied van ontspanning, ontwikkeling, informatie of advies. Afhankelijk van het soort initiatief waarvoor u van onze ruimtes gebruik wenst te maken, zijn er kortingen tot 100% mogelijk.

Heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met de beheerder van deze locatie.

Let op: Maatvast wil en kan niet concurrerend zijn ten opzichte van horeca-instellingen in Haarlemmermeer. Maatvast verhuurt daarom geen ruimtes voor festiviteiten waar commerciële bedrijven zoals horeca en zalencentra hun belangrijkste inkomsten van hebben. Ondanks de vele verzoeken die we krijgen voor de huur van een ruimte voor een familiefeest of verjaardag, kunnen we hier (mede vanwege de beperkingen die de horecavergunning ons oplegt) niet in voorzien.