Vrij biljarten in De Meerkoet

Wie het leuk vindt om samen te biljarten zonder deel te nemen aan een competitie, kan op de dinsdag-en vrijdagavonden vrij biljarten in De Meerkoet. Het vrij biljarten begint steeds om 19.30 uur.

Dinsdag en vrijdag

  • di19:30 uur
  • vr19:30 uur
  • De Meerkoet Lisserbroek
  • Krabbescheerstraat 1
  • Lisserbroek